«دنیس راس»، مشاور رئیس‌جمهور سابق آمریکا:

«دنیس راس»، مشاور رئیس‌جمهور سابق آمریکا:


ایران نیازی به مذاکره با آمریکا نمی‌بیند.


«فشار حداکثری» خودمان را منزوی کرد.


تحریم، تغییری در رفتار ایران ایجاد نمی‌کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید