وزیر دفاع پیشین هلند:

وزیر دفاع پیشین هلند: 

🔹فکر نمی‌کنم باید در عملیات دریایی آمریکا که واقعا نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیافتد، شرکت کنیم. 

🔹اگر ماموریت دولت ترامپ اعمال فشار بیشتر بر ایران است، به شدت با آن مخالفم.


/ 0 نظر / 15 بازدید